Hvis du ikke er kjent med Shopify Liquid, kan du bruke vinduet Legg til mal-variabler for å legge til Liquid i meldingene dine.. Flow støtter mesteparten av Shopify Liquid, men det er noen unntak som er beskrevet her. Utviklere som har erfaring med Shopify Liquid kan legge til Liquid i tekstfelt i handlinger. Now you know the way to insert a back-to-the-top button so let’s add one to your pages in case you have pages, which are long and require a lot of scrolling. Understanding the